Aktuelt-arkiv

 • ""

  Fjerde og siste samling i prosjektet "Samhandling for grønt skifte" vart arrangert i Sogndal 20. - 21. september. Program og presentasjonar er tilgjengeleg her.

 • Aktuelt
  ""

  Denne veka startar Forskingsdagane. Du vil finne Vestlandsforsking på Forskingstorg i Sogndal 22. september, lese kronikkar om kva vi forskar på, og bestille gratis foredrag av ein forskar.

 • ""

  Rajendra Akerkar ved Vestlandsforsking er ute med ny bok. Den gir ei innføring i bruk av kunstig intelligens i næringslivet.

 • ""

  Daniel Furberg har nettopp starta opp doktorgradsarbeidet sitt om stordata. Han skal jobbe med å finne løsninger for nyttig analyse og bruk av stordata for næringsliv i Sogn og Fjordane.

 • Aktuelt
  Bokbyen i Fjærland

  Norge nå på NRK1 besøkjer Sogn og Fjordane denne veka, og onsdag 22. august handlar det om Fjærland og Noregs første bokby. Vår reiselivsforskar Agnes Brudvik Engeset er med i sendinga.

 • ""

  Tone Rusdal er ein av traineeane i årets kull i Framtidsfylket si traineeordning. Ho kjem til fylket med ein fersk master og skal jobbe ved Vestlandsforsking med klimaforsking.

 • Aktuelt
  ""

  Det nye IT-studiet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Førde, vart opna i går i samband med oppstart av det nye studieåret. Rundt 25 studentar har valt å studera informasjonsteknologi ved det nyoppretta bachelor-studiet.

 • Aktuelt
  The 5th International Conference on Climate, Tourism and Recreation

  I sommer har forskere fra 15 ulike land vært samla i Umeå i Sverige for å diskutere forskning fra feltet reiseliv og klimaendringer. Ida Marie Gildestad representerte Vestlandsforsking.

 • Aktuelt
  Ida Tidemann-Andersen

  Ida Tidemann-Andersen er Vestlandsforsking sin nye EU-rådgjevar. Ho vil òg delta i forskinga ved instituttet innan helse, friluftsliv og berekraftig utvikling.

 • ""

  Forskingspolitikk sto på agendaen då Iselin Nybø, minister for forsking og høgare utdanning, besøkte Vestlandsforsking torsdag 28. juni. Ho fekk høyre om korleis forskingsinstituttet bidreg med kunnskap til bruk i offentleg sektor og næringsliv.

 • ""

  Carol Azungi Dralega og Hilde G. Corneliussen vart nyleg tildelt pris under Fjordkonferansen 2018 i Ålesund for deira arbeid om dataspel og innvandrarungdom.

 • ""

  Over 20 internasjonale fagfolk var samla til eit tre dagars møte i Sogndal for å analysere moglegheiter og utfordringar ved buk av stordata i transportsektoren. Møtet var ein del av eit EU-prosjekt som Vestlandsforsking leiar.

 • ""

  Fylkestinget i Sogn og Fjordane har no løyvd 1,2 millionar kroner til etableringa av eit kunnskapssenter for berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking. Målet med senteret er utvikling av ny kunnskap til bruk for næringsliv og offentlege etatar i arbeidet med å utvikle gode løysingar for tilpassing til klimaendringar.

 • Aktuelt
  ""

  I spalta "Forskeren forteller" på nettsida til forskning.no har forskar Hilde G. Corneliussen ein interessant artikkel om kvinner og teknologi. Kven veit t.d. at kvinner var dei første til å programmere datamaskiner?

 • Aktuelt
  ""

  I mange små vestlandsbygder finst det store turisthotell som byr seg fram på prangande vis. Her har hotellvertar i fleire generasjonar teke i mot gjestar frå heile verda. Korleis har dei klart å drive stort på små stadar?

 • Aktuelt
  ""

  Ei kartlegging av reiselivsinteresser i ferdig behandla konsesjonssaker viser at reiseliv i liten grad blir tematisert. Vestlandsforsking har utført studien på oppdrag frå NCE Tourism.

 • Aktuelt
  ""

  Utvikling av reiselivet i Fjærland er målet i eit nytt prosjekt der lokale verksemder samarbeider med forskarar for å få fram ny kunnskap om kva som kan gjerast. Eit viktig mål er å få fart på bokbyen.

 • Stefan Gössling, #Klimaomstilling2018

  – Mange har eit kjærleiksforhold til bilen, og få er klare for skilsmissa som må til, sa Stefan Gössling på konferansen #klimaomstilling2018 – vel vitande om at slike tankar provoserer.

 • Aktuelt
  Hotellsjefar ved 270 hotell i fem ulike land er spurt om sitt forhold til gjestevurderingar på nettet.

  Hotellsjefar ved 270 hotell i fem ulike land er spurt om sitt forhold til gjestevurderingar på nettet. Nye digitale booking- og ratingsystem i reiselivsnæringa har ført til at kontakten mellom hotelleigar og hotellgjest er i endring.

 • Aktuelt
  "Karen Richardsen Moberg"

  Skal Norge nå klimamåla i Paris-avtalen, må styresmaktene pålegge oss lågare forbruk. Det viser forsking Karen R. Moberg la fram på klimakonferansen i Sogndal denne veka.