Virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv (ClimTour)

Utvikling av reiseliv, en av verdens raskest voksende næringer, har blitt en viktig strategi for regional økonomisk utvikling i Norge. Samtidig endrer klimaendringene produksjonsgrunnlaget for det naturbaserte reiselivet. Skiturisme påvirkes allerede av mangel på snø ved flere destinasjoner over hele verden, også i Norge. Reiseliv, og særlig naturbasert reiseliv er avhengig av økosystem- og klimatjenester som snø, estetiske landskap og dyre- og planteliv. Reiselivet i Norge er også avhengig av en velfungerende fysisk infrastruktur - veier, havner og telekommunikasjon – som igjen er påvirket av klimaendringer. Det fins lite kunnskap om hvordan norsk reiseliv samlet sett vil bli påvirket av klimaendringer og reiselivets kapasitet til å tilpasse seg klimaendringer.

Det overordnede målet med prosjektet er å bringe frem ny kunnskap om vilkår for en bærekraftig tilpasning til klimaendringer i naturbasert reiseliv i Norge. Delmålene er: (1) Avdekke hvilke klimaendringer som er kritiske for naturbasert reiseliv i Norge; (2) vurdere konsekvensene for klimaendringer for utvalgte økosystemtjenester og fysisk infrastruktur som er kritisk for naturbasert reiseliv i Norge; (3) utvikle klimatilpasningsstrategier for de involverte brukerpartnerne i prosjektet; og (4) utvikle klimatjenester for reiselivet.

Reiselivet har reagert veldig positivt på dette prosjektinitiativet, og ser et behov for bedre kunnskap om disse problemene. De deltakende aktørene vil delta aktivt i kunnskapsproduksjonen, i tråd med begrepet samproduksjon av kunnskap. Denne tilnærmingen vil sikre kvalitet i kunnskapsproduksjonen, sikre eierskap til kunnskapen innen reiselivet, og fremme den praktiske bruken av kunnskapen i tilpasning til klimaendringer.

Prosjektet vil dra veksler på faglige bidrag fra noen av de høyest rangerte internasjonale forskerne på reiseliv og klimaendringer. De to praktiske produktene fra prosjektet er en reiselivstjeneste integrert i www.klimaservicesenter.no, og et interaktivt klimaspill designet for å fremme refleksjoner om klimaendringer og tilpasningsalternativer for reiselivet.

Partner

Tema

Lokalitet

Områder der virkninger kan slå ut

DNT

Vandreturisme og hytteturisme

Jotun- heimen

Vandring, sykling og fjellklatring

Lokalisering og vedlikehold av stier, private hytter og DNT hytter

Sikkehet/beredskap/fjellredning, informasjon, kompetansebehov, etterspørsel etter nye "produkter" (skredkurs, guidede turer)

Flåm AS

Turisttransport

Aurland kommune

Regularitet og kostnader til veitransport, cruise, sykkel og jernbane. Tapte inntekter for reiselivet, omdømme for destinasjon.

Destinasjon Hardanger

Reiseliv knyttet til bre

Folgefonna og områdene rundt

Breen som arena og attraksjon. Brevandring, sommerski, soft adventure.

Visit Sognefjord og Visit Nordfjord

Høyfjellsturisme

(under vurdering)

Topptur sommer og vinter.

Destinasjon Lofoten

Kyst- og alpin turisme

Lofoten

Vilkår for kystopplevelser (hvalsafari, fugletitting, fisketurisme, toppturer o.a.)

Brukerpartnerne er:

De norske forskningsmiljøene er i tillegg til Vestlandsforsking:

 • Nordlandsforsking
 • Uni Research AS
 • MET Norge
 • Avdeling for biovitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Miljøfaglig Utredning

De internasjonale forskningsmiljøene er:

 • Dr. Paul Peeters ved Senter for bærekraft, turisme og transport, Breda Universitet for Anvendt Vitenskap (CSTT)
 • Professor Daniel Scott ved University of Waterloo, Canada
 • Professor Bruno Abegg ved Universitetet i Innsbruck, Østerrike 
 • Professor Michael C. Hall ved Institutt for ledelse, markedsføring og entreprenørskap, University of Canterbury, New Zealand

I media:

Intervju med Carlo Aall i NRK friluftsmagasinet

Norsk klimaregnskap lansert på Lomsmøte

 

 

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forskningsrådet
Prosjektnummer:
6485
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt:
 • Aktuelt
  The 5th International Conference on Climate, Tourism and Recreation

  I sommer har forskere fra 15 ulike land vært samla i Umeå i Sverige for å diskutere forskning fra feltet reiseliv og klimaendringer. Ida Marie Gildestad representerte Vestlandsforsking.

 • Aktuelt
  ""

  Onsdag 21.februar inviterte Vestlandsforsking til oppstartsmøte i prosjektet «Virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv» i Sogndal. Forskingsmiljø og brukarpartnarar samla seg for å diskutere kva utfordringar eit endra klima vil by på for ulike reiselivsaktivitetar.

 • Aktuelt
  ""

  Kva vil klimaendringane gjere med fjellsporten? Onsdag 21. februar held Vestlandsforsking og DNT eit ope møte med tre foredrag om fjellsport, miljø og klima. Møtet er ein del av Fjellsportfestivalen 2018.