Kvalitetssystem for å sikre profil som reisemål i verdsklasse (KSR Sognefjord)

«Kvalitetssystem for å sikre profil som reisemål i verdsklasse» (KSR Sognefjord), var eit Skattefunn-prosjekt som sette seg føre å sikre at reisemålet Sognefjorden held på, og utviklar enno høgare standard. Saman med ei gruppe hotell i Hotellgruppa i Sogn, vart det utvikla eit kvalitetssikringssystem, ein tiltakspakke og ein verktykasse for næringa. Representantane for hotellgruppa bidrog med sin kunnskap om marknad, behov og moglegheiter, medan Vestlandsforsking bidrog med sin kompetanse på forsking.

Eit av verktya i prosjektet – Nettbasert opplæring og informasjonssamling for reiselivet i Sogn – er løyvd tilskot frå Sogn regionråd.

Eit av verktya, Sognefjord-kartet, er publisert og tilgjengeleg under ein fri lisens, til fri vidarebruk.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Kviknes hotel, Quality Hotel Sogndal, Tørvis bre-, ski, og fjordhotell, Hopstock hotel, Vesterland, Hotel Mundal, Lindstrøm Hotel
I samarbeid med:
Visit Sognefjord
Prosjektnummer:
6063
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: