Anna Maria
Urbaniak-Brekke
tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:
Tilsett:
01.01.2018

Anna Maria har to master: i internasjonalt reiseliv ved University School of Physical Education og i internasjonale relasjonar ved Adam Mickiewicz University (begge universitet i Poznan, Polen). Ho har ein doktorgrad ved University School of Physical Education. Tittelen på avhandlinga var: «Physical activity of local communities in Poland and Norway – in the context of actions of the local government».

Ho kom til Noreg frå Polen i 2015, og jobba ved Vestlandsforsking som forskar det siste året. Tidlegare har Anna Maria jobba med å organisere og selje turar til Noreg for polske turistar, og har mellom anna jobba på museum og i hotellbransjen.

Forskingsinteressene er friluftsliv, kultur og reiseliv, internasjonalt reiseliv og fysisk aktivitet. 
Ved instituttet arbeider ho med utvikling av reiselivet basert på kultur, fysisk aktivitet og friluftsliv i regionen.

I 2019 hadde ho ansvar for EU-nettverket for Sogn og Fjordane og for å gi forskarstøtte i EU-finansierte forskingsprosjekt.

Publikasjonar: