Hans Jakob
Walnum
tilsett
Stillingstittel:
Forskar / gruppeleiar miljø
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:
Tilsett:
2008

Hans Jakob Walnum er cand.polit med hovedfag i statsvitenskap fra NTNU. Høsten 2015 forsvarte han doktorgraden ved Universitetet i Aallborg. Tittelen på avhandlingen var «Fixing or transferring environmental problems in the transport sector?”. Avhandlingen adresser hvordan negative miljøkonsekvenser kan oppstå gjennom forskyvingseffekter knyttet til transport. Med forskyvingseffekter menes at miljøproblemene blir flyttet over på andre områder.

Hans Jakob sitt primære arbeidsfelt ved Vestlandsforsking er livsløpsanalyser, bærekraftig mobilitet og bærekraftig energi.

Publikasjonar:
Prosjekt:

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium