Agnes Brudvik
Engeset
tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Telefon:
Tilsett:
2008

Agnes har arbeidd som forskar ved Vestlandsforsking sidan 2008. Forskingsfelta er rural turisme, fritid og fritidsforbruk og berekraftig reiseliv. For tida arbeider   Agnes med ein doktorgrad innan rural turisme og er tilknytt Geografisk Institutt ved NTNU i Trondheim. Tittelen er Second Generation Rural Tourism og er ein studie av korleis gardsturisme og distriktshotell tilpassar seg endringar i reiselivet.

Tidlegare har Agnes vore forelesar i naturbasert reiseliv og bærekraftig reiseliv ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Ho har også vore forlagsredaktør i Skald forlag med ansvar for sal og presse, samt vore redaktør for ulike bokprosjekt. Tidlegare har ho vore konstituert styrar ved Norsk Reiselivsmuseum i Balestrand, samt ansvarleg for minneinnsamling til det same museet. Agnes har arbeidd mykje med formidling, både i reiselivsbransjen og undervisning.

Agnes har hovudfag i etnologi frå Universitetet i Oslo 2002. Hovudoppgåva handlar om reisene med dei første turistskipa til Noreg, slik dei vert skildra i tyske og engelske reiseskildringar frå 1800-talet. I analysen ser ho på dei ritualiserte handlingane som skipsturistane utførte i løpet av sjøreisa. Elles har Agnes tysk og historie i fagkretsen frå universiteta i Bergen, Oslo og Wien, Austerrike.

Publikasjonar: