Aktuelt-arkiv

 • Sogn og Fjordane får ei ny storsatsing på breiband. Dei 18,5 millionane frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) løyser til saman 60 millionar til breiband i fylket.

 • Forskarar ved Vestlandsforsking vil halde innlegg under reiselivskonferansen "Fjordane - frå bre til hav" i Førde 19. og 20. november.

 • Mat er tema for Forskingsdagane 2015, som Vestlandsforsking arrangerer i lag med Høgskulen i Sogn og Fjordane.

 • Transportsektoren må spille en sentral rolle i den globale innsatsen for få ned utslippene av klimagasser. Men for at tiltakene skal ha den tiltenkte effekten, må forskere og politikere få innblikk i og ta hensyn til forskyvningseffekter. Det viser avhandlingen til Hans Jakob Walnum ved Vestlandsforsking.

 • Vestlandsforsking sitt 30-årsjubileum vert markert med eit jubileumsseminar 21. september. Vi samlar samarbeidspartnarar, beslutningstakarar, forskarar og andre med interesse for forsking. På seminaret vil vi ha innleiarar frå Kunnskapsdepartementet, Norges Forskingsråd, Sogn og Fjordane fylkeskommune og forskarar ved instituttet vil formidle frå forskinga si.

 • Ti representantar frå styret i Statens naturskadefond var i Sogndal onsdag 16. september for å lære om forsking og utdanning knytt til klimatilpassing og naturskade.

 • VRI Sogn og Fjordane er vertskap når Forskingsrådet inviterer til samling for VRI sine samhandlingsprosjekt over heile landet.

 • Vi har mottatt den triste beskjeden om at John Hille er død. John ble rammet av kreftsykdom våren 2014. John Hille har vært engasjert sammenhengende ved Vestlandsforsking siden 2005, men var før første gang involvert i faglig samarbeid så langt tilbake som 1994.

 • ""

  Kommunar må ofte nøye seg med å byggje opp att infrastruktur som er øydelagt etter flaum og skred utan grep som førebyggjer framtidig skade, viser ei utgreiing Vestlandsforsking har gjort for KS. – Vi ser at det trengst ei støtteordning for kommunar som vil førebyggje, seier forskingsleiar Carlo Aall.

 • Vestlandsforsking er denne veka vertskap for 20 internasjonale forskarar og partnarar frå europeiske nødetatar som samarbeider i eit EU-finansiert forskingsprosjekt. Målet er å få meir kunnskap om sosiale medium si rolle i krisesituasjonar, og å utvikle ny teknologi som gjer at kriseleiingar og naudetatar kan dra nytte av informasjon som vert spreidd i sosiale medium under krisesituasjonar.

 • The European Union funded “EmerGent” project meeting will be held in Kviknes Hotel, Balestrand on 1st and 2nd September 2015. This meeting is organized by Vestlandsforsking

 • Torkjel Solbraa, reiselivsforskar ved Vestlandsforsking, er medlem i juryen når reiselivs- og friluftslivsstudentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane deltek på gründercamp i regi av Ungt Entreprenørskap 31. august – 1. september i Sogndal.

 • Professor Stefan Gössling ved Vestlandsforsking har saman med Daniel Scott ved Universitetet i Waterloo i Canada og C. Michael Hall ved Universitetet i Canterbury på New Zealand publisert ein artikkel i tidsskriftet Journal of Sustainable Tourism om turistnæringa og klimaspørsmålet. Daniel Scott er gjesteforskar ved Vestlandsforsking.

 • Å reise langt og ofte gir høg sosial status i dagens samfunn. Ein fagartikkel om dei negative sidene ved hyppig reising har hausta stor internasjonal medieinteresse dei siste vekene. Saken er flittig delt i sosiale media.

 • Det vil bli ei stor utfordring å handtere dei miljøproblema som ei ny satsing på gruvedrift i Norge kan medføra, seier professor i berekraftig utvikling, Carlo Aall, i eit debattinnlegg i Bergens Tidende.

 • test

  Søkjer du nye og utfordrande oppgåver og kan tenkja deg å jobba med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringsliv og offentleg sektor, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt? Då kan dette vera noko for deg.

 • Professor i berekraftig reiseliv, Stefan Gössling ved Vestlandsforsking, er ein av tre forskarar som står bak ei ny fagbok om turisme og vatn. - Berekraftig reiseliv er ein illusjon om ikkje vi går til kraftigare handling enn no, seier Gössling.

 • Kontantar er framtidas betalingsform. Alternative betalingsmåtar over Internett, som Bitcoin, kan hindra overvaking.