Aktuelt-arkiv

 • Korleis vil ein ambisiøs klimapolitikk slå ut lokalt på Vestlandet? Dette har vore tema i eit nyleg avslutta forprosjekt utført av Vestlandsforsking i samarbeid med Stavanger og Sandnes kommunar og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

 • Forskarar ved Vestlandsforsking står bak to artiklar i eit temanummer om regional utvikling i det internasjonale tidsskriftet Systemic Practice of Action Research.

 • Ynskjer du å kombinera ein interessant jobb i eit spennande miljø, storslagen natur og uendelege mulegheiter for friluftsliv både sommar og vinter? Då kan dette vere noko for deg.

 • I samband med Fjellsporfestivalen i Sogndal vil forskarar frå Vestlandsforsking bidra med innlegg under frukostseminara.

 • Litt stygt sagt er det først no biblioteka ser ut til å ha oppdaga krafta i Internett. Det nyleg føreslåtte rammeverket BIBFRAME frå Library of Congress er ikkje noko mindre enn ein revolusjon innan bibliotekverda.

 • Ved første augekast kan det sjå ut som ein god ide å gi FN mandat til å kontrollera Internett. Men det er ikkje berre ein dårleg ide, det er eit farleg forslag som fort kan enda opp med meir sensur på nettet.

 • Offentlege nettsider i Sogn og Fjordane er så godt som innvandrarfrie soner. Skal kommune-Noreg nå fram til innvandrarane med digital informasjon, trengst det nasjonal koordinering og meir brukarinvolvering.

 • Etter at den teknologisk gåverike Aaron Swartz tok sitt eige liv for 14 dagar sidan, i ein alder av berre 26 år, har diskusjonen rast på Internett om ”forbrytelse og straff” og ekstremisme i lovverket i USA.

 • I mars 2009 vart Fylkesdelplan for klima og miljø vedtatt i fylkestinget med eit overordna mål om at Sogn og Fjordane fylke skal gjere sitt for å nå dei nasjonale måla om å bli klimagassnøytral i 2030. Sogn og Fjordane var mellom dei første fylka i landet til å vedta ein fylkesdelplan på klimaområdet og å utvikle ein metode for systematisk å vurdere om klimamåla blir nådd. Nyleg la Vestlandsforsking fram ein rapport med framlegg til ein slik metode.

 • Fredag 18. januar blei det arrangert eit fagseminar i Sogndal om kva som skjer innan området fornybar energi i Sogn og Fjordane. Her kan de sjå nokre av innlegga på seminaret.

 • Vil eit våtare, varmare, og villare klima gjere det lettare eller vanskelegare å produsere mat i regionen vår? Vil klimaendringar i andre land påverke matproduksjonen her heime? Korleis vil tiltak for å redusere klimagassutslepp verke inn på forholda for å drive jordbruk? Desse spørsmåla står sentralt i ein ny rapport frå Vestlandsforsking og Norsk senter for Bygdeforskning.

 • Ved første augekast kan det sjå ut som ein god ide å gi FN mandat til å kontrollera Internett. Men det er ikkje berre ein dårleg ide, det er eit farleg forslag som fort kan enda opp med meir sensur på nettet.