Offentlege nettsider - ikkje for innvandrarar?

Offentlege nettsider i Sogn og Fjordane er så godt som innvandrarfrie soner. Skal kommune-Noreg nå fram til innvandrarane med digital informasjon, trengst det nasjonal koordinering og meir brukarinvolvering.

Prosjektet "Mot eit multikulturelt Sogn og Fjordane" starta på slutten av 2010, har studert korleis offentleg sektor gjennom digital offentleg informasjon og arbeidsintegrasjon kan bidra til integrering av innvandrarar i Sogn og Fjordane.

Rapporten frå prosjektet: Mot eit multikulturelt Sogn og Fjordane

Presseomtale:

Regionale forskingsfond Vestlandet: Offentlege nettsider - ikkje for innvandrarar?

forskning.no: Offentlege nettsider - ikkje for innvandrarar

Utrop.no: Offentlige nettsider er ikke innvandrervennlige

Kontaktpersonar:

Grete Netteland, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Carol Azungi Dralega, Vestlandsforsking