Tilpassing til og tiltak mot klimaendringar på lokalt nivå i Bulgaria

Prosjektet har som mål å støtte ein prosess som skal styrke kapasiteten hos lokale bulgarske styresmakter i å gjennomføre tiltak for klimatilpassing og utsleppsreduksjon. Storparten av aktiviteten er knytt til dei åtte største byane i Bulgaria, som skal sette i verk klimatiltak basert på analyse av eigne planar, gjennomførte tiltak så langt, og ein kunnskapsgjennomgang av internasjonale erfaringar på området.

Prosjekteigar er bulgarske National Trust Eco Fund (NTEF), og Vestlandsforsking er underleverandør for den norske prosjektpartnaren KS.

Norsk prosjektansvarleg er KS, og kontaktpersonen der er Christian Larsen. (christian.larsen@ks.no)

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Kommunesektorens organisasjon KS
I samarbeid med:
National Trust EcoFund (NTEF), Bulgaria
Prosjektnummer:
6587
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
0