Synnøve Støverud
Beitnes
tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
Master
Telefon:
Tilsett:
01.06.2021

Synnøve Støverud Beitnes er utdanna samfunnsgeograf og har en mastergrad i Økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging fra Universitetet i Bergen. I masteroppgaven med tittel «Tørkesommeren 2018: En casestudie av jordbrukets resiliens til ekstremværhendelser og utvikling av klimatilpasningsstrategier» undersøkte hun hvordan gårdbrukere i Gudbrandsdalen håndterte den langvarige tørkesituasjonen og i tur hva en slik erfaring har av betydning for videre planlegging av gårdsdriften med tanke på klimaendringer.

Synnøve har lenge vært engasjert i klima- og miljøspørsmål, og i løpet av studietiden har hun blant annet jobbet i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender og UiB Collaboratory ved Senter for energi- og klimaomstilling (CET). Ved sistnevnte var hun i 2019 og 2020 koordinator for Bergen International Student Conference – en tverrfaglig konferanse av, med og for studenter for å diskutere løsninger på vår tids største utfordringer knyttet til klima og miljø.