Internasjonalt samarbeid Bokbyen i Fjærland

Den Norske Bokbyen i Fjærland ønskjer å etablere eit nytt internasjonalt samarbeidsprosjekt saman med andre bokbyar som er med i International Organisation of Book towns (IOB). Vi ønskjer å arbeide med eit forprosjekt for å identifisere mulege program og problemstillingar. Målsettinga er å føre fram til eit prosjekt under eit av EU sine programområde som har fokus på innovasjon i små og mellomstore bedrifter.
Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6123
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: