Framtidas hyttegrend

Arkitektar, hytteutviklarar, trevareleverandørar, byggfaglege rådgjevarar og forskarar har gått saman om å prosjektere framtidas hyttegrender.  Hyttegrendene skal representere noko nytt både i høve arkitektur, materialbruk, arealbruk, energibruk og verdiskaping.

Hyttegrendene skal planleggast ut frå prinsipp for berekraftig hyttebygging, identifisert av forskarar ved Vestlandsforsking. Forskarane skal teste ut om prinsippa fungerer i praktisk prosjekteringsarbeid, om delingsøkonomi kan stø opp om ein meir berekraftig praksis og teste om prosjektets tilnærming kan føre til ein meir berekraftig praksis ved hjelp av livssyklusanalyse.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Stiv Kuling
Prosjektnummer:
6513
Prosjektleiar:
Gruppeleiar Teksam
Prosjektmedarbeidarar: