Bre, fjord og gamle bøker: Kunnskap for å snu bokdød i Fjærland

Turistbygda Fjærland står sterkt i reiselivet, men må møta nye trendar og nye turistgrupper med kunnskap for å bli eit godt vertskap og auke inntening og omsetnad i dei mange små reiselivsverksemdene.  Den norske bokbyen i Fjærland er ein unik attraksjon som må, saman med andre reiselivsbedrifter i bygda, finne innovative løysinar, slik at dei kan klara å oppnå framtidige mål om inntening.  Bruk av forskingsmetodikk skal redusera risikoen for feilsatsingar og hjelpe Bokbyen å komme ut av krise.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forskingsrådet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6497
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: