Leiing og styre

Administrasjonen

Anders-Johan Almås, direktør, e-post: aja@vestforsk.no, tlf: 95709903

Silje Vatlestad, økonomirådgjevar

Monica Brugrand, HR-konsulent

 

Leiargruppa

Anders-Johan Almås, direktør

Hans Jakob Walnum, gruppeleiar klima og miljø

Ivar Petter Grøtte, forskingsleiar teknologi og samfunn

Halvor Dannevig, forskingsleiar klima og miljø

Torkjel Solbraa, gruppeleiar teknologi og samfunn

Silje Vatlestad, økonomirådgjevar

 

Styret

Vestlandsforsking har eit styre på sju medlemmer. Seks av medlemmene blir oppnemnde av Vestland fylkeskommune og ein, av dei tilsette ved Vestlandsforsking.

Styremedlemmer

Aleksander Øren Heen (Sp), leiar

Silja Ekeland Bjørkly (H), nestleiar

Camilla Schreiner, CICERO senter for klimaforskning (Oslo)

Erik Kyrkjebø, Høgskulen på Vestlandet (Sogndal)

Arve Sandal (Førde)

Synnøve Aabrekk, Usus (Kristiansand)

Svein Ølnes, Vestlandsforsking

 

Varamedlemmer

Emil Gadolin

Tone Fløtten, Oslo

Kristin Rundsveen, Sogndal

Svein Ove Slinde, Sogndal

Kathrin Jakobsen, Bergen

Kristin Maurstad, Bryggja

Hilde G. Corneliussen (for Svein Ølnes)