Vestlandsforsking skal kome med framlegg til vidare satsingar på lokal mat i fylket.
Start date:
End date:
Financed by:
Referansegruppa for Fylkesdelplan Landbruk
Id:
2210
Project lead: