Vestlandsforsking skal kome med framlegg til vidare satsingar på lokal mat i fylket.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Referansegruppa for Fylkesdelplan Landbruk
Prosjektnummer:
2210
Prosjektleiar:
Publikasjon(ar):