teknologifag

Artiklar

  • To kvinner med pc i møterom, ei middelaldrande og ei ung. Smiler

    Sosiologistudent Mathea Endeberg fekk sin første smak av arbeidslivet gjennom arbeidslivsretta praksis ved Vestlandsforsking i oktober og november. På dei sju vekene rakk ho å utforme og gjennomføre ein survey til teknologistudentar og analysere svara som kom inn.
    – Eg har ikkje gjort noko liknande før. Det har vore spennande å vere med frå start til slutt, seier Mathea.