Lokal klima- og energiplanlegging. Noen nyere nordeuropeiske og nordamerikanske erfaringer