EKOHYD - Oppsummering av intervjuer med aktører innenfor omstilling til nullutslippsløsninger for ferger og hurtigbåter

Av:
Notat
Id:
Nordlandsforsking - arbeidsnotat 2-2018
Utgjevar:
Nordlandsforskning

Notat utarbeidd av Nordlandsforskning

Lindeløv, Bjarne og Vangelsten, Bjørn Vidar (2018). EKOHYD - Oppsummering fra intervjuer med aktører innenfor omstilling til nullutslippsløsninger for ferger og hurtigbåter. Nordlandsforskning arbeidsnotat nr. 2/2018, ISSN 0805-4460

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium