Diskusjonen om bærekraftig by-reiseliv bør dreie seg om mer enn "overtourism"

Av:
Artikkel
Id:
05.08.2019
Utgjevar:
MDPI
Tidsskrift:
Sustainability

Diskusjonen om bærekraftig by-reiseliv bør dreie seg om mer enn "overturism". To utfordringer er så langt lite fremme i debatten om bærekraftig byturisme: Konsekvensene av klimaendringer (eks av havnivåstigning / hetebølger / urban flom) og av en tøffere klimapolitikk (eks av dramatisk høyere flypriser).