Workshop om lokale energiutredninger

Vestlandsforsking er invitert til å bidra på en intern workshop arrangert av NVE med tittelen "Lokale energiutredninger i samfunnsplanlegging". Dett er en av i alt fire workshops som drøfter videreutvikling av det lovpålagte systemet for lokale energiutredninger.  Vestlandsforsking har tidligere evaluert denne ordningen. Se pressemelding fra 2007 under.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NVE
Prosjektnummer:
6225
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt: