Utveksling av erfaring mellom Litauen og Norge om effekt av klimaendringar på biologisk mangfald og økosystem

Vestlandsforsking er partner i eit internasjonalt prosjekt med Vytautas University og Miljøverndepartementet i Litauen der målet er å styrke samarbeid og bygge kompetanse på klimaendringar sin effekt på biologisk mangfald og økosystem.  Ein delegasjon frå Litauen deltek i arbeidsseminar, workshop og feltstudiar i Sogn og Fjordane.  Sogn og Fjordane fylkeskommune deltek i organisering og gjennomføring av studieturen.

Prosjektet er finansiert av EEA-grants (EØS-midlar) LT03 grants program "Biodiversity and ecosystems functions", og har tittelen "Participation of the Vytautas Magnus University, State Service for Protected Areas under the Lithuanian Ministry of Environment and Western Norway Research Institute (Vestlandsforsking) in organized monitoring methodology events and organization of study events on the impact of climate change on biodiversity and ecosystems".

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6474
Prosjektleiar:
Aktuelt: