Utredning om internasjonal og nasjonal kunnskapsstatus for arbeidet med lokale klimahandlingsplanar

Vi skal oppsummere internasjonale erfaringar med utarbeiding av lokale klimahandlingsplanar. Vi skal vidare oppsummere erfaringane med dei til no einaste kommunane i Norge, Kristiansund og Oppland - som har utarbeidd utkast til lokale klimahandlingsplanar. Erfaringane skal danne grunnlag for Miljøverndepartementets arbeid med å lage ein rettleiar i lokal klimapolitikk
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Miljøverndepartementet
Prosjektnummer:
2164
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):