Utgreiing om Sogn jord- og hagebruksskule

Utgreiinga er todelt og omfattar: a) Vurderingar knytt til søknad frå Sogn jord- og hagebruksskule om oppretting av eit fylkeskommunalt tilbod frå hausten 2006 innanfor Vg 1 Naturbruk med innretning Natur- og kulturbasert verdiskaping. B) Vurderingar av korleis Sogn jord- og hagebruksskule kan fungere som reiskap for fylkeskommunen i deira rolle som regional utviklingsaktør.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6013
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):