Treningsrettleiing over internett

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle ei verksemd som skal gje individuell rettleiing om trening, kosthald og helse via internett. Tenesta skal finansierast gjennom brukarbetaling. Kompetansen skal hentast frå miljøa som eig og er nære samarbeidsmiljø til verksemda Idrettssenteret AS. Verksemda skal vere ein viktig bidragsytar for Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) i målsetjinga om å betre folkehelsa hos det norske folk
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Idrettssenteret AS
Prosjektnummer:
5211
Prosjektleiar: