Planlegging av kommunal klimatilpassing i Oeste, Portugal

Målet med prosjektet å styrke portugisiske kommuners kunnskap om hvordan tilpasse samfunnet til klimaendringer og å informere og forberede lokalsamfunn til å takle klimaendringene.

Prosjektet er et samarbeid med følgende partnere i tillegg til 12 små og mellomstore portugisiske kommuner: Organisasjonen «Comunidade Intermunicipal do Oeste" (OesteCIM) som leder prosjektet, Center for Studies and Urban and Regional Development, Ltd (CEDRU ), og Vestlandsforsking. Prosjektet består av tre deler: (1) Støtte utviklingen av kommunale planer for tilpasning til klimaendringer. (2) Opprette og iverksette tre opplæringsverksteder for kommunale teknikere i avdelingene byplanlegging, miljø og samfunnssikkerhet. (3) Bidra til å styrke regional og lokal bevissthet om klimaendringer gjennom realisering av 12 lokale tilpasningsråd, sammensatt av relevante lokale sektorenheter.

Prosjektleiar ved Comunidade Intermunicipal do Oeste / Intermunicipal Community of the West (OesteCIM): Pedro Miguel Ferreira Folgado og kontaktperson er Sara Paulo, sara.paulo@oestecim.pt tlf: +351 262839030

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Comunidade Intermunicipal do Oeste / Intermunicipal Community of the West (OesteCIM)
I samarbeid med:
CEDRU (Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano)
Prosjektnummer:
6583
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: