Nye HAGIS - førebuing til vidare drift av HAGIS i Kunnskapsparken

HAGIS-prosjektet har vore ein viktig del av TITAN. For å sikre vidareføring av tenesta etter prosjektperioden og sikra at tenesta også kan utvidast til bruk i andre samanhengar, er det naudsynt å skilja den frå dagens TITAN-samanbinding. HAGIS skal skiljast ut frå dagens TITAN og byggjast opp på nytt som ei sjølvstendig fleksibel teneste som likevel byggjer på sentrale delar av den felles regionale plattforma.

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
5202
Prosjektleiar: