Klimasårbarheit og konsekvensar av klimaendringar. Status for nasjonale og internasjonale studier

Prosjektet er ein del av det offentlege utgreiingsarbeidet (NOU) om klimatilpassing, og skal gje oversikt over resultat frå forsking om klimasårbarheit og konsekvensar av klimaendringar, med hovudvekt på norske forhold. Formålet er å oppsummere status for gjennomførde studier om klimasårbarheit og konsekvensar av klimaendringar med oversikt over forskingsarbeidet dei byggjer på.

Prosjektet skal gje ei overordna samanstilling av forskingsresultat, knytt til sårbarheit, tilpassningsbehov og -tiltak på tvers av sektorar  og fagområde. Søkelyset vil bli retta mot forsking om konsekvensar for folk og samfunn. Prosjektet blir gjennomført i samarbeid mellom CICERO (prosjektleiing), Vestlandsforsking og ECON Pöyry.

Aktuelt

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
CICERO
Prosjektnummer:
6163
Prosjektleiar: