I samband med at Stavanger kommune skal lage ein energi- og klimahandlingsplan skal Vestlandsforsking bidra med følgjande deloppdrag: -Kartlegge klimagassutslepp frå transportsektoren i samarbeid med Rogalandsforskning -Kartlegge status for indirekte energibruk og klimagassutslepp i samarbeid med Stiftelsen Idèbanken -Utvikle eit individretta "klimaspel" for bruk på Internett ("klimakalkulator") i samarbeid med Sfitelsen Idèbanken -Delta som innleiar på eit klimaseminar for kommunen i samarbeid med Rogalandsforskning og Stiftelsen Idèbanken - Innspel til kartlegging av aktuelle tiltak for reduksjon i energiforbruk og utslepp av klimagassar i samarbeid med Rogalandsforskning og Stiftelsen Idèbanken
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Rogalandsforskning
Prosjektnummer:
2193
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: