Internasjonal konferanse om Web-intelligens, web mining og semantikk

Vestlandsforsking arrangerer ein internasjonal konferanse om Web Intelligence, Mining og Semantikk (WIMS'11) 25. - 27. mai 2011. Konferansen vil gi høve til å dela kunnskap og resultat om teori, metodikk og bruk av web-intelligens, web mining og semantisk web.

Føremålet med WIMS'11 er:

  • å vere eit forum for etablerte forskarar og praktikarar for å presentere forsking i fremste rekkje innafor det tematiske området (state of art)
  • å gi doktorgradsstudentar høve til å presentere forskinga si for eit interessert og kunnskapsrikt publikum og slik få verdifulle tilbakemeldingar
  • å skape ein uformell møteplass for forskarar og praktikarar innan fagfeltet

WIMS'11 skal fremja formidling av det fremste innan forsking på fagfeltet for konferansen.

Meir om konferansen

E-publikasjon frå proceedings frå WIMS's-konferansen

 

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6193
Prosjektleiar:
Aktuelt: