Rajendra
Akerkar
tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
Professor
Telefon:
Tilsett:
2009

Rajendra har mastergrad i anvendt matematikk og doktorgrad i informatikk. Hans forskning og undervisningserfaring inkluderer over 27 år i den akademiske verden som spenner over ulike universiteter i Asia, Europa og Nord-Amerika.

Han leder big data-forskningen ved instituttet. Hans primære domene av aktiviteter er big data og semantiske teknologier med sikte på å kombinere sterke teoretiske resultater med virkningsfulle praktiske resultater. Hans nyere forskning fokuserer på bruk av big data-metoder til reelle utfordringer som urban mobilitet og beredskap, og analyse av sosiale medier i et bredt sett av semantiske dimensjoner.

Rajendra mottok i 1997 den prestisjetunge BOYSCASTS Young Scientist-prisen av Department of Science & Technology, regjeringen i India. Han var UNESCO-Twas assosiert medlem i 1998-2001. Han er sjefredaktør av International Journal of Computer Science & Applications (IJCSA) og også medredaktør av International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies og kunnskapsforvaltning Track Editor av Web Intelligence, et internasjonalt tidsskrift. Han er involvert i den vitenskapelige komiteen medlem av flere internasjonale konferanser i semantiske teknologier, store data og web-teknologi. Han er medlem av ITN Marie Curie WDAqua Advisory Board. Han fungerer som en IT-ekspert for regjeringen / ikke-statlige etater, herunder EU-kommisjonen, som ekspert-evaluator av forslag og anmelder av pågående store finansierte prosjekter.

Rajendra har lang erfaring i å håndtere forsknings- og utviklingsprosjekter finansiert av både industri og virkemiddelapparatet, herunder EUs rammeprogrammer og Forskningsrådet Norge. Han er aktivt involvert i flere internasjonale IKT-tiltak og forskning og utviklingsprosjekter i mer enn 18 år. I 2010 satte han i gang det verdensomspennende nettverket Web Intelligence, Mining og Semantikk (WIMS).

Rajendra har forfattet/medforfattet 14 bøker, rundt 124 forskningsartikler, co-redigert to e-bøker og redigert 14 volumer av internasjonale konferanser og seminarer. I 2013 redigerte han et omfattende oppslagsverk: 'Big Data Computing'. I 2016 har han medforfattet en lærebok med tittelen 'Intelligent Techniques for Data Science' hos Springer International Publishing.

Publikasjonar: