Hotellgruppa i Sogn er eit samarbeid mellom dei 21 hotella som er knytt til Sognefjorden, frå Turtagrø i aust til Brekke i vest. Alle er medlemer av RBL. Hotellgruppa i Sogn er interessert i å prøve ut og ta i bruk eit nettbasert informasjons- og bookingsystem som er tilpassa den type trafikk som hotella er avhengige av.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
SND
Prosjektnummer:
5238
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):