Forprosjekt for å skrive søknad til programmet Regions of Knowledge FP7-REGIONS-2007-1. Prosjektet skal utvikle og gi kunnskap, metodar og verktøy for å støtte økonomisk utvikling i europeiske utkantområde.  Prosjektet er tenkt å danne basis for eit sterkt cluster av rurale område i Europa og skal støtte etablering av nettverk som støtte til eit mangfoldig næringsliv i rurale område. Felles utfordringar er isolasjon, avstand, spreidd busetnad og geografi.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6078
Prosjektleiar: