Europe - China Cooperation in Green Electronics Production Research - ECGEPRO

Hovedmålet er å etablere forbedret samarbeid i forskning mellom Kina og Europa innen miljøvennlig elektronikk.  Målet er å mobilisere sentrale aktører og stimulere til debatt om utvikling og fremming av miljøvennlige elektroniske produkter og produksjonsprosesser. Dette skal oppnås gjennom danning av forskningsteam, etablering av dedikert senter (Centre of Excellence) i Kina, og arrangering av to internasjonale konferanser om miljøvennlig elektronikk.

Sjå meir om prosjektet her: http://cordis.europa.eu/project/rcn/81246_en.html

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EU-kommisjonen
Prosjektnummer:
6055
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og kommunikasjonsansvarleg
Publikasjon(ar):