EØS-prosjektsamarbeid med Lithauen

Samarbeid med to litauiske regionar om kompetanseheving innan bruksretta IT, næringsutvikling og samarbeid i offentleg sektor ved foredrag og studieturar til Norge.

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6194
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: