Destinasjonsutvikling basert på brukaroppleving - Pilot for saumlause vandreopplevingar i fjordlandskap

Brukarinnsikt frå forprosjektet skal gi Visit Sognefjord og bedrifter i Aurland strategiske verktøy for å etablere ein opplevingsbasert vandredestinasjon i fjordlandskapet beståande av heilskaplege vandreprodukt.

Mål:

  • Auke kunnskapen om korleis kommersielle og ikkje-kommersielle element påverkar vandreopplevinga for turistane
  • Auke kunnskapen om korleis dei lokale aktørane kan forbetre vandreopplevinga til turistane
  • Gi brukarinnsikt som bidreg til å løyse organisatoriske utfordringar på vandredestinasjonen
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestlandet
Prosjektnummer:
6459
Prosjektleiar:
Gruppeleiar Teksam (permisjon)
Prosjektmedarbeidarar: