Workshop hos UNWTO om klimagassutslipp fra reiselivet

""
Fra venstre Christopher Imbsen (UNWTO), Birka Valentin (UNWTO), Tone Rusdal (Vestlandsforskning), Sofia Gutierrez (UNWTO), Hans Jakob Walnum (Vestlandsforskning), Marianna Stori (UNWTO), Margrethe Helgebostad (Innovasjon Norge), Lucas Boobes (Amadeus), Dirk Glaesser (direktør for bærekraftig utvikling i UNWTO), Dimitrios Papaioannou (International Transport Forum), John Kester (direktør for statistikk, trender og politikk i UNWTO).

Vestlandsforskning og Innovasjon Norge deltok 19.-21. november på workshop med verdens turismeorganisasjon (UNWTO) i Madrid. Tema var klimagassutslipp fra reiselivet.

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) er FNs særorganisasjon for reiseliv, og jobber for en forsvarlig, bærekraftig, og universelt tilgjengelig turisme, med særlig fokus på utviklingslandenes behov. Organisasjonen fungerer som en kunnskapsbase og et globalt forum for saker relatert til turisme.

Tema for den tre lange dager workshopen som Innovasjon Norge og Vestlandsforsking deltok på var UNWTOs oppdatering av sin studie om transportrelaterte CO2-utslipp fra turisme. Under workshopen ble det diskutert hvilke politikkanbefalinger som kan gis for å få ned klimagassutslipp fra sektoren. Sentralt i diskusjonen var utfordringer og muligheter sett i et klimaperspektiv, og spesielt rike lands støtte for tiltak som kan redusere effekten av klimaendringer i både utviklingsland og spesielt sårbare land, som små øystater. I dette arbeidet er det viktig med pålitelig data om transportutslipp, men også å belyse hvilken rolle turisme spiller i klimavennlig produktutvikling.

Bakgrunn for workshopen er at Vestlandsforskning har et oppdrag for Innovasjon Norge om hvordan pågående arbeid hos UNWTO for å beregne klimagassutslipp fra turisme, kan skaleres ned til et nasjonalt nivå, og kobles sammen med eksisterende segmenterings- og markedsprioriteringsmodeller hos Innovasjon Norge.

Fra Vestlandsforskning deltok trainee Tone Rusdal og forsker Hans Jakob Walnum, som begge arbeider med klima, transport og bærekraftig reiseliv. - Dette var lærerike dager som ga oss innsikt i hvordan FN jobber for å øke kunnskapen om klimagassutslipp fra turisme. For å lykkes må det ikke bare en overordnet politikk til, men handling på lokalt og nasjonalt nivå. Vi ser fram til å samarbeide med Innovasjon Norge for å gi innsikt om klimafotavtrykk fra turisme i Norge, sier Walnum.

Mer informasjon om Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) finner du her: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-organisasjoner-fond-og-programmer/Verdens-turismeorganisasjon-UNWTO