Store hotell i små bygder

""
Kviknes hotel i Balestrand - Balejazz. Foto: Svein Ølnes

I mange små vestlandsbygder finst det store turisthotell som byr seg fram på prangande vis. Her har hotellvertar i fleire generasjonar teke i mot gjestar frå heile verda. Korleis har dei klart å drive stort på små stadar?

Aktuelt

På nettsida til forskning.no har dei ei spalte dei kallar "Forskeren forteller" og her kan du lese meir om kva forskar Agnes Brudvik Engeset fortel om store hotell i små bygder.

 

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium