• Aktuelt
  ""

  Det nye IT-studiet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Førde, vart opna i går i samband med oppstart av det nye studieåret. Rundt 25 studentar har valt å studera informasjonsteknologi ved det nyoppretta bachelor-studiet.

 • Aktuelt
  The 5th International Conference on Climate, Tourism and Recreation

  I sommer har forskere fra 15 ulike land vært samla i Umeå i Sverige for å diskutere forskning fra feltet reiseliv og klimaendringer. Ida Marie Gildestad representerte Vestlandsforsking.

 • Aktuelt
  Ida Tidemann-Andersen

  Ida Tidemann-Andersen er Vestlandsforsking sin nye EU-rådgjevar. Ho vil òg delta i forskinga ved instituttet innan helse, friluftsliv og berekraftig utvikling.

 • ""

  Forskingspolitikk sto på agendaen då Iselin Nybø, minister for forsking og høgare utdanning, besøkte Vestlandsforsking torsdag 28. juni. Ho fekk høyre om korleis forskingsinstituttet bidreg med kunnskap til bruk i offentleg sektor og næringsliv.

 • ""

  Carol Azungi Dralega og Hilde G. Corneliussen vart nyleg tildelt pris under Fjordkonferansen 2018 i Ålesund for deira arbeid om dataspel og innvandrarungdom.

 • ""

  Over 20 internasjonale fagfolk var samla til eit tre dagars møte i Sogndal for å analysere moglegheiter og utfordringar ved buk av stordata i transportsektoren. Møtet var ein del av eit EU-prosjekt som Vestlandsforsking leiar.

Nye publikasjonar