• Merete Lunde og Rajendra Akerkar

  Kan «augmentert intelligens» og stordata brukast til å føresjå dramatiske hendingar, frå jordskjelv til valdsbølgjer? Korleis kan eit samfunn bu seg på, og møte, ulike katastrofar på ein effektiv og smidig måte? Vestlandforsking skal saman med andre utvalde europeiske partnarar finne svar på dette i eit Horisont 2020-prosjekt.

 • Tegning av en gruppe turister.

  Han er frå Nord-Italia. Han er mellom 35 og 55 år. Han har minst fire gonger høgare inntekt enn snittet i EU. Vel framme vil han bli lenge. Han bur gjerne på hotell, men likar å bruke pengar også på serveringsstader, teater, utflukter, lokale produkt og kulturarrangement. Han er glad i naturopplevingar og ikoniske attraksjonar som Trolltunga og Geiranger, men kan godt koma utanfor vanleg høgsesong.

 • ""

  Seniorforskar Øyvind Heimset Larsen er utnemnd til forskar II innanfor området regional utvikling, ei karriere han har skapt innanfor Vestlandsforsking sidan han kom som trainee i år 2000.

 • Ledig stilling
  ""

  Har du utdanning innan computer science og erfaring med programvareutvikling? Kunne du tenkje deg å forske på om kunstig intelligens og stordata kan brukast til å føresjå dramatiske hendingar, og korleis eit samfunn kan bu seg på og møte kriser og katastrofar på ein effektiv og smidig måte? Likar du å samarbeide i internasjonale nettverk? Då kan denne stillinga i Sogndal vere noko for deg! Vi ser fram til å høyre frå deg!

 • ""

  Benjamin Sovacool er tilsett ved Vestlandsforsking. Han er ein av dei mest siterte forskarane på saker og kontroversar i energi- og klimapolitikken.

 • ""

  God klimatilpassing – kva og korleis? Nokre svar vil vi få i løpet av dagane 19. - 20. mars.

Nye publikasjonar