• Aktuelt
  ""

  I tre regionale samlingar har til saman 127 deltakarar frå 21 ulike kommunar i Sogn og Fjordane no fått ei teoretisk og praktisk innføring i metodikken «Vegkart for tenesteinnovasjon» til bruk i arbeidet med å innføre velferdsteknologi i Sogn og Fjordane.

 • Ledig stilling

  Kunne du tenkje deg ei traineestilling i Sogndal der du skal forske på korleis vi kan løyse globale og lokale klima- og miljøutfordringar? Då kan denne stillinga vere noko for deg.

 • Aktuelt
  ""

  Kva vil klimaendringane gjere med fjellsporten? Onsdag 21. februar held Vestlandsforsking og DNT eit ope møte med tre foredrag om fjellsport, miljø og klima. Møtet er ein del av Fjellsportfestivalen 2018.

 • Ledig stilling
  Sognefjordruta

  Kunne du tenkje deg å forske på korleis vi kan løyse globale og lokale klima- og miljøutfordringar? Då kan denne stillinga vere noko for deg.

 • Aktuelt
  ""

  Den tredje samlinga i det regionale FoU-prosjektet «Samhandling for grønt skifte» vart gjennomført denne veka. Målet er å styrke kunnskapen og samhandlinga slik at kommunane kan spele ei viktig rolle i arbeidet med å klimaomstille samfunnet.

 • Aktuelt
  ""

  Det første arbeidsmøtet i eit nytt EU-prosjektet om big data i transportsektoren som Vestlandsforsking koordinerer, vart gjennomført ved Frankfurt Big Data Lab ved Goethe Universität i Tyskland 22. – 23. januar.

Nye publikasjonar