• fylkesordførar mann framfor konferansetekst, snakkar til sal

  Etter to år med digital utgåve av konferansen #Klimaomstilling, vart det endeleg fysisk konferanse i Sogndal att. Planlegginga har Vestlandsforsking og Noradapt hatt hovudansvaret for. - Eg synst konferansen gjekk strålande. Den vart ei påminning om kor tilfredsstillande det er å samlast i eit rom for å dele kunnskap og diskutere brennaktuelle tema, seier koordinator Tone Rusdal.

 • bær og robot

  Om nokre år er det ikkje sikkert at det er menneskehender som haustar bringebæra på Vestlandet. Framsteg på felt som robotikk, stordata, plantevitskap og teknologi gjer det realistisk at robotar blir ein del av frukt- og bærproduksjonen. I mai inviterer Teknoløft Sogn og Fjordane til to dagars workshop om temaet, og til opning av eit testanlegg for robotar i Sogn.

 • Person med varme kle og hette sit med fjellski og ser ut over vinterfjord frå snølagt fjellplatå. Sol og blå himmel, seint på dag.

  Vestlandsforsking har fem ledige stillingar med søknadsfrist på ulike tidspunkt i april. Forskarstillingane er på områda klimaomstilling, reiseliv og stordata. I tillegg kjem ei traineestilling innan stordata.

 • Middelaldrande kvinne med open bok i hendene. Stabel med fagbøker attmed på eit bord.

  Hilde G. Corneliussen tok 1. mars over rolla som forskingsleiar for teknologi og samfunn. Det inneber å delta i leiinga av instituttet og rettleie ei gruppe på 10 forskarar i spørsmål knytt til forskingsmetode, vitskapleg publisering og formidling av funn.

 • To ståande menn og ei kvinne som sit mellom dei. Den eine mannen klappar. Pent antrekk. Kontorlandskap.

  Vestlandsforsking fekk fredag 11. mars besøk av forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe. Møtet var lagt opp for å gje statsråden innblikk i viktige satsingar og behov ved Vestlandsforsking. – Eg har veldig stor tru på det som går på klimatilpassing, sa ministeren.

 • banner med blå og kvit farge og tekst oppå: "Klimaomstiling2022" og datoen 26.-28. april

  Når den nasjonale konferansen #Klimaomstilling2022 igjen går av stabelen i Sogndal 26.-28. april, i fysisk format, er det med eit bakteppe av krig og politisk uro på europeisk jord. Situasjonen aktualiserer årets hovudtema: matsikkerheit og energiomstilling.

Nye publikasjonar