Kronikk
Id:
Februar 2020
Publisher:
Nationen
Journal:
nationen.no/motkultur

Då Miljødirektoratet og fem andre statlege verksemder la fram Klimakur 2030, la dei òg hovudet til tusenvis av norske småbønder på hoggestabben.