Innspel til distriktskommisjonen - Ei utgreiing frå Sogn og Fjordane

Tre hovudpunkt som utgreiinga omfattar: 1. Den nasjonale endringspolitikken og konsekvensar for Sogn og Fjordane. 2. Viktige samfunnsformer i Sogn og Fjordane. 3. Endringane i regionalpolitikken og verknadene i Sogn og Fjordane
Start date:
End date:
Financed by:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Id:
2240