NSB database "Transport, miljø og kostnader" - Oppdatering

Vestlandsforsking skal oppdatere NSB sin database "Transport, miljø og kostnader". Dette inkluderer oppdatering av ulukkesstatistikk for alle kategoriar transportmiddel, korrigering av avstandar for endringar i vegsamband (tunnellar, bruer) samt endringar i flyruter. Web-programmeringa omfattar vedlikehald og utbygging av web-presentasjonen.
Start date:
End date:
Financed by:
NSB
Id:
2199
Project lead:
Project staff: