NSB database "Transport, miljø og kostnader" - Oppdatering

Vestlandsforsking skal oppdatere NSB sin database "Transport, miljø og kostnader". Dette inkluderer oppdatering av ulukkesstatistikk for alle kategoriar transportmiddel, korrigering av avstandar for endringar i vegsamband (tunnellar, bruer) samt endringar i flyruter. Web-programmeringa omfattar vedlikehald og utbygging av web-presentasjonen.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NSB
Prosjektnummer:
2199
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):