Sluttrapport om "Prosjekt kirurgi", Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane

Sluttrapport frå eit 2-årig organisasjonsutviklingsprosjekt ved kirurgisk avdeling. Rapporten er ein presentasjon av dei endringane som blei gjort og ei evaluering av desse i forhold til dei målsettingane som blei formulert ved oppstart av prosjektet. Utviklingsprosjektet blei finansiert av Forum for organisasjonsutvikling i sykehus, SHD og sjukehuseigar.
Start date:
End date:
Financed by:
Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane
Id:
3198
Project lead:
Forskingsleiar