Sluttrapport om "Prosjekt kirurgi", Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane

Sluttrapport frå eit 2-årig organisasjonsutviklingsprosjekt ved kirurgisk avdeling. Rapporten er ein presentasjon av dei endringane som blei gjort og ei evaluering av desse i forhold til dei målsettingane som blei formulert ved oppstart av prosjektet. Utviklingsprosjektet blei finansiert av Forum for organisasjonsutvikling i sykehus, SHD og sjukehuseigar.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
3198
Prosjektleiar:
Forskingsleiar
Publikasjon(ar):