Analyse av kommunesamarbeid på IT- og økonomisida

VF skal analysere 6 kommunar (Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund, Gulen og Høyanger) for å finna fram til samarbeidsmodellar innan IT- og økonomiforvaltning.
Start date:
End date:
Financed by:
Kommunaldepartementet
Id:
5156
Project lead:
Project staff: