Elektronisk marknadsplass for småskala matprodukt

Prosjektet er ei vidareføring av "E-handel med produkt frå småskala matproduksjon". Det skal vidareutvikla og ferdigstilla Torgplassen, det regionale e-torget for Sogn og Fjordane og det skal utvike ei vevteneste for Norsk gardsmat.
Start date:
End date:
Financed by:
SND
Id:
5249
Project lead:
Project staff: