Støtte til utgivelse av bok med resultater fra prosjektet "Reguleringsplan som virkemiddel for å styre utviklingen i verdifulle kulturlandskap". Boken skal utgis på Landbruksforlaget.

Start date:
End date:
Financed by:
Statens landbruksbank
Id:
2154
Project lead: