fleirbruk

Artiklar

  • Seminar
    Er fleirbruk av utmark mogeleg utan konflikt?

    Det treårige prosjektet Forvaltningssystem for fleirbruk av utmark hadde formidlingsseminar i Sogndal 5. juni med framlegging av resultat frå prosjektet. Det var 24 deltakarar på konferansen frå kommunar, frivillige organisasjonar, skular, reiseliv og grunneigarar.
    Sjå program lenger ned for presentasjonar